Desenvolvemento web para móbiles

Desenvolvemento web para móbiles
  • Compatible con Iphone, Android y FirefoxOS.
  • HTML5 + CSS3 + JQuery Mobile.
  • Integración con outras aplicaciones web.
  • Mashups.